Magnetyczne enkodery liniowe firmy Lika Electronic – przegląd

Magnetyczne enkodery liniowe

Lika Electronic jest jednym z wiodących producentów systemów pomiaru przemieszczeń liniowych i kątowych z ponad 35 letnim doświadczeniem w branży. Magnetyczne enkodery liniowe to jedna głównych grup produktowych w portfolio firmy. Charakteryzują się wysoką odpornością na zapylenia i wilgoć (IP67, IP68). Bezdotykowy pomiar (głowica pomiarowa przemieszcza się nad taśmą magnetyczną) zapewnia długą i bezawaryjną pracę (brak zjawiska tarcia oraz efektu zmęczenia i zużycia materiału). Liniowe enkodery inkrementalne posiadają wyjścia prostokątne (kanały AB proste i zanegowane) w standardzie Push Pull (HTL) lub Line Driver (TTL) lub sinusoidalne (1Vpp). Enkodery absolutne nie wymagają bazowania i są dostępne z wyjściem SSI, BiSS, Modbus lub analogowym. Szeroka gama dostępnych wykonań pozwala dopasować rozwiązanie do swoich potrzeb.

Magnetyczne enkodery liniowe z dużą tolerancją montażu

SMK standardowy enkoder liniowy
SMK – standardowy enkoder liniowy Lika Electronic

Najpopularniejszym rozwiązaniem jeśli chodzi o liniowy pomiar inkrementalny są enkodery liniowe serii SMK, SML i SMH z enkoderowym wyjściem prostokątnym (kanały AB oraz I – indeks i ewentualne kanały zanegowane /A/B/I), które umożliwiają podłączenie do sterownika PLC lub innego urządzenia wyposażonego w 2-kanałowe wejście enkoderowe. SMK to szczególnie często wybierana głowica pomiarowa. Charakteryzuje się największą dopuszczalną wśród tego typu rozwiązań odległością od taśmy pomiarowej – aż 4mm! Maksymalna rozdzielczość wynosi 10µm.

Enkodery liniowe dedykowane do modułów liniowych

Magnetyczny enkoder liniowy SMP do prowadnic liniowych
Enkoder SMP do prowadnic liniowych

Enkoder SMP różni się od innych podobnych rozwiązań ułożeniem względem taśmy magnetycznej, które sprawia, że nadaje się on szczególnie do montażu w prowadnicach liniowych, wózkach, slider’ach i innych aplikacjach wymagających tak specyficznego ułożenia czujnika. Inkrementalny enkoder SMP umożliwia bezdotykowy pomiar z rozdzielczością 12,5µm na długości do 100m. Wyjście to standardowe kanały prostokątne AB (tzw. wyjście enkoderowe). Duża tolerancja montażu pozwala na pracę ze szczeliną do 2mm od taśmy magnetycznej.

Magnetyczny enkoder liniowy z prowadnicą

Magnetyczny enkoder liniowy SMIG / SMAG z prowadnicą liniową
Enkoder SMIG / SMAG z prowadnicą liniową

Ciekawym rozwiązaniem są enkodery liniowe serii SMIG oraz ich odmiana SMAG umożliwiająca pomiar absolutny. Głowica pomiarowa została tu zabudowana w karetkę z tworzywa. Prowadnica z taśmą magnetyczną jest przeprowadzona przez odpowiednio przygotowany podłużny otwór w obudowie. Prowadnicę można przymocować tylko z jednego końca co pozwoli na swobodny pomiar odległości pomiędzy dwoma poruszającymi się względem siebie elementami. System umożliwia pomiar z rozdzielczością 5µm. Inkrementalny system SMIG posiada standardowe wyjście enkoderowe (kanały ABI, /A/B/I). System pomiaru absolutnego SMAG (nie wymaga bazowania) dostępny jest z interfejsem SSI lub CANopen.

Magnetyczny enkoder liniowy w kompaktowej obudowie

Magnetyczny enkoder liniowy SMB2 / SMB5 w kompaktowej obudowie.
Enkoder liniowy SMB2 / SMB5 w kompaktowej obudowie.

W aplikacjach, w których dysponujemy ograniczoną ilością miejsca doskonale sprawdzają enkodery liniowe SMB2 oraz SMB5. Elektronikę kształtującą sygnał wyjściowy umieszczono tu w dodatkowej obudowie na przewodzie w odległości 0,5m od samej głowicy pomiarowej. Taka konstrukcja pozwala zredukować rozmiary o ok. 40%. Głowice SMB dostępne są również w gwintowanej, cylindrycznej obudowie (M10). Maksymalna rozdzielczość wynosi 5µm. Sygnał wyjściowy dostępny jest w postaci prostokątnych kanałów ABI,/A/B/I (system inkrementalny).

Kompaktowy enkoder liniowy z regulowaną rozdzielczością

Kompaktowy Magnetyczny enkoder liniowy SMI2 / SMI5 z regulowaną rozdzielczością.
Kompaktowy enkoder SMI2 / SMI5 z regulowaną rozdzielczością.

Enkodery liniowe SMI2 i SMI5 to ciekawa alternatywa dla wymienionej przed chwilą serii SMB. Podobnie jak wcześniej, inkrementalna głowica pomiarowa ma bardzo kompaktowe wymiary, jednak układ elektroniczny odpowiedzialny za kształtowanie prostokątnego sygnału wyjściowego został zabudowany we wtyczce. W jej obudowie umieszczone zostały dwie diody LED sygnalizujące zasilanie i błąd prowadzenia względem taśmy magnetycznej oraz przełącznik umożliwiający wybór rozdzielczości od 50µm do 2µm.

Magnetyczny enkoder liniowy z dodatkową sygnalizacją

SMEx - Magnetyczny enkoder liniowy z dodatkową sygnalizacją
SMEx – Enkoder liniowy z dodatkową sygnalizacją

SME – to bardzo popularna głowica pomiarowa. Dostępnych jest kilka jej wariantów z dodatkowymi sygnałami zwiększającymi funkcjonalność. Najbardziej funkcjonalny, oprócz kanałów wyjściowych ABI, /A/B/I w standardzie prostokątnym, posiada również 4 diody sygnalizacji statusu czujnika pomiarowego: błąd prowadzenia względem taśmy magnetycznej (bardzo ułatwia instalację), osiągnięcie znacznika punktu referencyjnego (informacja dostępna również w postaci sygnału elektrycznego) oraz osiągnięcie znaczników krańcowych – co ważne – informacja ta dostępna jest również w postaci sygnału elektrycznego. Inkrementalne głowice serii SME umożliwiają pomiar z maksymalną rozdzielczością do 0,5µm. Posiadają specjalne uchwyty umożliwiające montaż gumowych zgarniaczy zanieczyszczeń stałych z powierzchni taśmy magnetycznej.

Magnetyczny enkoder absolutny do pomiarów liniowych

SMA5 Standardowy Magnetyczny enkoder liniowy absolutny do pomiarów liniowych
SMA5 Standardowy enkoder absolutny do pomiarów liniowych

SMA5 to podstawowy enkoder liniowy umożliwiający pomiar w trybie absolutnym. Maksymalna rozdzielczość wynosi 5µm. Sygnał wyjściowy w kodzie Gray’a jest dostępny poprzez interfejs SSI. Maksymalna długość pomiarowa to 5,1m. Głowica posiada na obudowie diodę LED sygnalizująca błą prowadzenia względem taśmy magnetycznej kodowanej absolutnie.

Głowica SMA1 to właściwie rozwinięcie opisanej wcześniej SMA5. Obok informacji o pozycji absolutnej czujnika dostępnej tutaj w poprzez interfejs SSI lub BiSS, dodatkowo posiada wyjście sin/cos (1Vpp).

Wydajny enkoder absolutny z dodatkową ścieżką inkrementalną

SMA2 wydajny Magnetyczny enkoder liniowy absolutny z dodatkową ścieżką inkrementalną
SMA2 wydajny enkoder absolutny z dodatkową ścieżką inkrementalną

Głowica SMA2 umożliwia pomiar absolutny na odcinku do 8,1m z rozdzielczością do 1µm. Informacja o pozycji jest przekazywana poprzez interfejs SSI lub BiSS. Dodatkowo do dyspozycji jest prostokątny sygnał enkoderowy AB, który można wykorzystać do pomiaru prędkości. Czujnik posiada dodatkowe wyjście informujące system nadrzędny o błędzie prowadzenia względem taśmy magnetycznej, co bardzo ułatwia diagnozowanie usterek w maszynie.

Liniowy pomiar absolutny na powierzchniach obłych

Magnetyczny enkoder liniowy SMLA - pomiar absolutny na powierzchniach obłych
SMLA liniowy pomiar absolutny na powierzchniach obłych

Prezentowane do tej pory rozwiązania dotyczyły głowic pomiarowych, które przemieszczały się wzdłuż taśmy magnetycznej przymocowanej na płaskiej powierzchni. Głowica SMLA została zaprojektowana do pomiarów na powierzchniach obłych o średnicy nie mniejszej niż 150mm i umożliwia pomiar w zakresie do 360°. Dostarczana jest z 400mm odcinkiem taśmy magnetycznej kodowanej absolutnie. Maksymalna rozdzielczość wynosi 0,024mm. Enkoder posiada interfejs SSI lub BiSS.

Ekonomiczny absolutny magnetyczny enkoder liniowy

Magnetyczny enkoder liniowy SMAX ekonomiczny pomiar absolutny
SMAX ekonomiczny pomiar absolutny

SMAX to magnetyczny, absolutny enkoder zaprojektowany do pomiaru przemieszczeń liniowych do 600 mm (SMAZ do 1250 mm). Informacja o pozycji absolutnej enkodera SMAX może być przekazywana za pomocą interfejsu analogowego lub cyfrowego. W przypadku interfejsu analogowego do wyboru mamy wyjście prądowe 4–20 mA lub napięciowe 0–10 V. Producent zaimplementował tu procedurę uczenia, która zdecydowanie upraszcza konfigurację, ograniczając ją do zdefiniowania przejazdu w osi przez podanie punktów referencyjnych początku i końca zakresu pomiarowego. Wśród interfejsów cyfrowych do dyspozycji mamy szeregowy interfejs synchroniczny SSI lub asynchroniczny RS485 w bardzo popularnym standardzie Modbus RTU. Za pomocą tego protokołu uzyskujemy pełny dostęp do danych enkodera, przez co możliwa jest także jego kompletna parametryzacja (np. zmiana rozdzielczości 0,1–1,25 mm), kontrola watch dog i pełna diagnostyka (błędne parametry, błąd pamięci flash itp.).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *